Meistä

Södös Gräv & Transport finns i ytteresse i Pedersöre kommun.Företaget grundades år 1961 och verkar inom jordbyggnadssektorn.Verkstaden som fungerar som basstation finns utmed åsbackavägen i Ytteresse men verksamhetsområdet sträcker sig upp till en  ca. 100 km radie. Till våra kunder hör kommunerstäderföretag och privatkunder. Vi har en maskinpark och personal som gör att vi har resurser att utföra både mindre och större jordbyggnadsarbeten.

Företaget sysselsätter idag 9 anställda och har en årsomsättning på ca. 2 miljon. Största delen av personalen är uppvuxen inom företaget och har goda erfarenheter inom jordbyggnadsbranschen vilket resulterar i kvalitet och effektivitet.

Företagets historia

Södös Gräv grundades år 1961 av Kurt Södö. Det första arbetsredskapet var en liten traktorgrävare och arbetsuppgifterna bestod då för det mesta av  skogsdiknings- och vägarbeten. Verksamheten växte och på 70-talet  utökades maskinparken med transportfordon. År 1976 bildades bolaget  Sundström & Södö som verkade fram till 1997 när bolaget ändrades till nuvarande Södös Gräv & Transport.