Vägunderhåll

För vägunderhållet står vi till tjänst med grundförbättring, dikning samt  trumrörsbyte. Med vägsladd gör vi vägen i skick före t.ex. grusning av vägar. Vintertid står vi till tjänst med halksandning av vägar och gårdsplaner samt industriområden med en spridningsbredd upp till 13 meter.