Specialtjänster

Till våra specialarbeten hör bla.:

-pikning av betong och stenar

-lyfttjänster med hjullastare.

Vår specialitet på insåning av gräsmattor och olika stensättningar har de senaste åren blivit en uppskattad tjänst.