Småmaskiner

Med våra små maskiner kan vi utföra arbete där små utrymmen ställer krav på olika maskinstorlekar, t.ex: vid trädgårdsarbeten och grävning nära hus och olika byggnader.

Med gummibälten är maskinerna smidiga att använda utan att lämna spår efter sig.