Grävtjänster

Våra grävmaskiner är utrustade med inbyggd laserteknik för effektiv och noggrant arbete. Vår huvudsyssla inom jordbyggnad består bl.a. av hus- och industrigrunder och kommunalteknik,vägarbeten men vi utför även muddringar, dikning, nyodling, jordsiktning och utfallsrensningar.