Försäljning

Hos oss har vi ett stort urval av olika dimensioner trumrör samt rör och  VVS delar till kompletta dränerings och regnvattensystem och vatten och avloppssystem. Därtill finns även minireningsverk och pumpbrunnar, fiberduk, sand, kross och matjord.