Dräneringsarbeten

FUKT PROBLEM I KÄLLAREN?

-Unken inomhusluft i källaren.

-Vita fläckar på betongväggarna.

-Mål som lossnar från väggarna.

Känner du igen något av dessa olägenheter behöver dränerings och regnvattensystem förnyas.

Vi hjälper dig till ett fungerande dräneringssystem, mindre täckdikningsarbeten samt övrig dränering.